presspagetop_eng.jpg

Click here to subscribe to press releases from EVRY!

Vårdens digitalisering sker inifrån, med hjälp utifrån

Ulrica Lindberg - 20 nov 2018

ulrica_blogg_evry450x300
Digitaliseringen inom det offentliga pågår visserligen för fullt nu, men den började egentligen för ganska länge sen. Redan runt -92, när jag jobbade som undersköterska, började jag och några eldsjälar med att förädla patientjournaler från en fragil pappersvariant till en mer robust och pålitlig elektronisk version. Det fanns ingen synkronisering med andra landsting och all digitalisering skedde lokalt utan övergripande samordning. Nu, 25 år senare, har vi kommit en bra bit längre; patienter kan få e-recept och e-intyg, läsa sin journal på nätet och mycket mer. Digitaliseringen av sjukvården pågår för fullt – men vi jobbar fortfarande till stor utsträckning i stuprör.

ehälsa 2025 är ett mål som är uppsatt av regeringen. Du kan skippa e:et i eHälsa, för det handlar egentligen om någonting så enkelt som att medborgare i Sverige ska vara friska och ha tillgång till digitala verktyg för att underhålla sin hälsa. Det kan tyckas vara en snabb och smidig process, det är ju bara att skapa en app och göra som alla andra privata aktörer – men är det verkligen så enkelt?

Glöm nudging, det är pushing som gäller.
Du kanske har hört talas om ordet nudging? Det betyder att en försiktigt pushar människor mot nya, och bättre, beteenden stegvis. Nudging är ett vanligt sätt för företag och människor att få sin omgivning att gå utanför sin komfortzon, steg för steg. Nudging är för Sveriges sjukvård sen länge ett dött koncept. Vi har sett Sveriges marknader bli mer och mer digitala, vi har sett olika reformmodeller införas för vårdens betalningsmodell och vi har sett nya beteendemönster hos våra medborgare. Trots det är det först nu, när flera aktörer redan erbjuder lättillgänglig digital vård, som den offentliga sjukvården börjar vakna på riktigt. Vi behöver inte nudging, vi behöver pushing, och det är precis det vi får nu – både av privata aktörer och Sveriges medborgare.


Vi vet vart vi ska, men inte hur vi kommer dit.
Alla som jobbar med eHälsa inom sjukvården hör samma sak; vi ska jobba mot eHälso-visionen 2025. Alla har alltså en vision att jobba mot och syftet att uppnå en god och jämlik vård med invånarnas behov i centrum känns solklart. Problemet är att visionen och målet inte är definierat, och därför inte mätbart. Hur ska vi veta att vi är bäst i Europa på digital sjukvård 2025? Hur ska vi veta att våra vägval är de rätta att ta om vi inte har en tydlig strategi att luta oss mot?  Det är svårt att sätta en strategi och plan när målet går att tolkas på så många olika sätt. Och det är precis det som händer just nu; vi jobbar fortfarande i stuprör och sätter olika mål på olika avdelningar, landsting, kommuner och vårdenheter. Det är fantastiskt att se alla landsting och regioner jobbar för fullt med att digitalisera och vi står alla med liknande utmaningar. I samma veva är det smärtsamt att se hur mycket resurser som skulle kunna sparas genom samsyn, struktur och planering.

Det finns en viss samordning, dock på hög nivå där samordningen fastnar. Digitaliseringen i sjukvården möjliggörs idag tack vare enskilda personer som tar initiativet att höra av sig till personer med liknande uppdrag på andra landsting för att byta erfarenheter och utmaningar. Det är alltså enskilda personer – ­eldsjälarna – de som tar steget utanför sin rollbeskrivning, som kommer göra eHälsa 2025 möjligt.


Vägen framåt
Det är lätt att se samordningen av den offentliga digitala vården som trög, men det finns en väg framåt. Jag ser en positiv förändring i att många landsting, regioner och privata vårdaktörer gör sitt material offentligt, vilket bidrar till kunskapsspridning och en öppnar upp för dialog och samarbete. Ensam är inte stark och alla som strävar mot visionen måste  tillsammans hjälpas åt; landsting, kommuner, entreprenörer och inte minst medborgarna.

Vi som är medborgare kan komma att få en riktigt bra digital sjukvård, så länge som vi som arbetar inom digitaliseringen av sjukvården börjar tänka i rätt banor:

  • Skapa en gemensam samsyn – genom att sätta gemensamma mål vet alla avdelningar vad som krävs av en digital vård (som är mycket mer än video-möten)
  • Sätt ihop en struktur för kunskapsdelning – Låt andra se vad som fungerade för dig, dela med dig av dina lärdomar och undvik dubbel-jobb genom att se vad andra har lärt sig på resans gång
  • Spana in konkurrenterna istället för att kritisera dem – Varför dras människor till privata aktörer som erbjuder digital vård? Hur kan vi göra den offentliga sjukvården lika tilltalande och enkel, och samtidigt säker?
  • Låt medborgarna nudga oss, inte tvärtom – istället för att försöka få till beteendeförändringar hos våra medborgare borde vi anpassa oss till det samhällsklimat och de beteenden som råder idag. Vi kan inte ändra på människor, vi får anpassa oss efter dem.
  • Förtydliga fördelarna med digital sjukvård för personalen – visa fördelarna med digitaliseringen.


Förändringsledning är nyckeln
Du som är ledare inom en vårdenhet måste våga stå i bräschen för digitaliseringen av vården. Låt hela avdelningen jobba digitalt med varandra, våga utmana din personal och var tydlig med varför digitala verktyg är bra för medborgare och för vårdpersonal. Förändringen sker på golvet, men utan styrning uppifrån kommer strukturen och planen framåt alla falla platt inom kort, precis som i vilket förändringsprojekt som helst. Vården består av eldsjälar som brinner för att förbättra människors liv. Vi klarar det här – tillsammans.

Ulrica Lindberg, eldsjäl och konsult för digitalisering inom hälso- och sjukvården.

Vill du veta mer? Läs mer om projekt- och förändringsledning inom hälso- och sjukvård här.

 

 

 

 

 

 

 

 

geir.jpg

Geir Remman

VP Corporate Communications, EVRY +47 970 55 017 geir.remman@evry.com

jorn.jpg

Jørn Bremtun

VP Corporate Communications, EVRY +47 922 09 735 jorn.bremtun@evry.com

viola.jpg

Viola Hellström

VP Communications, Financial Services +46 737 08 17 27 viola.hellstrom@evry.com