presspagetop_eng.jpg

Click here to subscribe to press releases from EVRY!

Vinna eller försvinna? Beror på hur du hanterar ditt data

Tobias Kryss - 24 sep 2018

EVRY_tobias_kryss

 Att förstå och visualisera stora datamängder har länge varit en av de största, om inte den största IT-utmaningen företag och organisationer ställs inför. Inte minst när det rör sig om beslutstöd. Ändå finns det en tendens att slarva med hanteringen av denna guldgruva av information som under ytan kan dölja så mycket värdefulla insikter. Kanske är det lätt att underskatta dess värde. Att jobba med det utan att ta vara på möjligheterna och utan att tänka på riskerna. För riskerna är många. Som att bli omkörd på marknaden av närmsta konkurrent. Eller, i värsta fall, att inte ens finnas kvar om några år. Lika lätt som det är att jobba fel, lika enkelt är det att börja jobba rätt. Men det finns några enkla fallgropar som bör undvikas.

Undvik Excel hell
När det mesta digitaliseras ökar mängden data. Med det ökar även behovet att också ta hand om all data som produceras. Här behövs system som stöd men de måste också hålla måttet. Ta Excel till exempel. Ett till synes enkelt system som stödjer många genom arbetsdagen men hur pass bra hanterar det vårt data egentligen? Många av oss Excell användare har med största sannolikhet någon gång upplevt det mindre eftersökta fenomenet ”Excel Hell”. När kopplingarna mellan flertalet spreadsheets inte fungerar som sig bör. När oförklarliga fel uppstår till följd av ändringar som gjorts av en eller flera kollegor. Vi som gjort det har säkerligen också vittnat hur stora resurser går åt till att försöka åtgärda alla frågetecken och problem kopplat våra viktigaste datafiler. Idag ställer majoriteten av alla företag och organisationer högre krav på sina medarbetares hantering av data samtidigt som medarbetare kräver bättre stöd. Systemen måste vara anpassade efter vår digitala värld och vi som jobbar med data behöver lära oss att jobba rätt så att vi inte hamnar i Excell hell. 

Sluta jobba i silos
I samma stund som företagets data anses som en tillgång har olika slags Business Intelligence system för datahantering och beslutstöd gjort entré. Med de kommer möjligheten att koppla upp sig mot hundratals datakällor och vi kan skapa meningsfulla visualiseringar. Men att ha ett BI system på plats är inte tillräckligt. Här finns ytterligare en fallgrop att hålla sig borta från. Att jobba i silos. Vi befinner oss i en era av informations- och datadelning, då är det inte längre optimalt att jobba enskilt i våra egna kanaler. Self service i all ära, men vill vi ha kontroll och kunna förstå och visualisera måste informationen finnas tillgängligt för alla och det måste vara samlat på ett och samma ställe. Annars är risken stor att selfservicevågen driver till ett silostänk vilket i sin tur skulle kunna leda till ”BI hell” inom 5 år.

Hantera informationsexplosionen
För att inte hamna i BI hell och för att alla ska känna trygghet i att företagets data ger mervärde idag och i framtiden behöver all data vara centraliserad. All hantering av data måste utgå från en central punkt, en så kallad datahub, samtidigt som organisationen måste ta ansvar för att på bästa möjliga sätt lagra och integrera alla användares data oavsett var denna befinner sig. Varför är det så viktigt? Jo för att när hanteringen av data centraliseras till en ensam punkt går det till exempel att säkerställa att alla ändringar av data som görs också fortplantas genom hela organisationen. Dessutom, behöver vi se till att integrationen fungerar som den ska. Olika avdelningar, plattformar och system behöver kopplas samman på ett sätt som är förenligt med den redan befintliga strategin. Något som leder till en ökad insikt i organisationens verksamhet genom effektiv dataanalys där data blir korrekt, tillgängligt för alla med behörighet med hög tillförlitlighet och säkerhet.


Underskatta aldrig värdet av data
Aldrig har vi varit lika beroende av att kunna hantera och analysera data som nu. När vi har tillgång till mer information än vad ögat kan se behöver vi hjälp att förädla det. Det kan vara en fråga om överlevnad på en konkurrenskraftig marknad. Men vi behöver framförallt förändra arbetssättet och hantera data mer varsamt. Först då kan ni fullt ut dra nytta av företagets kanske viktigaste tillgång och framförallt använda det som grund för att ta bättre beslut. De som aldrig underskattar värdet av data står som vinnare. För vem vet egentligen vilken innovation som kan dölja sig bakom alla ettor och nollor?

 

Just nu hjälper vi företag att med rätt teknik och strategi effektivisera användandet av data. Nu vill vi hjälpa dig – klicka nedan för mer info.

Vi kan hjälpa dig att fatta rätt beslut

 

/Tobias Kryss, Affärsområdeschef Center of Solutions på EVRY

 

 

 

 

 

geir.jpg

Geir Remman

VP Corporate Communications, EVRY +47 970 55 017 geir.remman@evry.com

jorn.jpg

Jørn Bremtun

VP Corporate Communications, EVRY +47 922 09 735 jorn.bremtun@evry.com

viola.jpg

Viola Hellström

VP Communications, Financial Services +46 737 08 17 27 viola.hellstrom@evry.com