Framtidens Samhälle

Ladda ner vår rapport redan idag. 

EVRY har genomfört en omfattande studie kring smarta städer. Arbetet har bland annat resulterat i ett ramverk som kan användas av kommuner, städer och andra intressenter för att föra diskussioner och ifrågasätta begreppet ”smart stad” eller ”smart cities”.

Att veta vad man bör tänka på när man planerar och diskuterar framtidens samhälle är inte helt givet men vi är övertygade om att resultaten från studien kan ge dig ny förståelse och viktiga insikter.