Innovations-Ivan

Innovations-Ivan har ofta idétorka. När han står inför en beslutssituation blickar han ofta bakåt istället för framåt. I ledningsmötena på arbetsplatsen saknar han diskussioner om konkreta utvecklingsförslag och han känner ofta att han – och gruppen – står och stampar på ett och samma ställe. Innovations-Ivan är medveten om att en förändring måste till gällande arbetssätt, ledningsmöten och beslutsfattande, detta för att kunna erbjuda användare och medborgare den bästa servicen och nyttan. Han behöver motivation till att tänka om, tänka nytt, tänka större – han vet bara inte hur.

Känner du igen dig i Innovations-Ivan? Nedan hittar du konkreta förslag på olika arbetssätt och mötesformer som ökar innovationstakten hos dig och ditt ledningsteam.

Prioritera för att effektivisera

För att kunna bemöta behov och krav från användare och medborgare krävs engagemang och kunskap om målgruppens situation. Ett utforskande och experimenterande arbetssätt kan hjälpa oss på vägen att bli lyhörda och ”kundfokuserade”.
Under ledningsmöten (och även andra möten) bör användaren finnas med, gärna visuellt (exempelvis via Skype). Den som ska använda våra tjänster bör ha en naturlig plats i våra diskussioner. Det är också viktigt att se till att andra viktiga punkter i agendan hinns med, lyft de svåraste punkterna först — se till att prioritera dem även om de kan tyckas jobbiga. Tänk på att variera agenda och upplägg från möte till möte, allt för att främja kreativitet och innovation.

Konkreta mötestips för innovation

Ibland kan det vara värdefullt att ta fram en idéskiss i form av en “MVP” (Minimum Viable Product – en tidig version av en tjänst eller produkt som tas fram med syftet att bekräfta en hypotes eller idé). Med en MVP kan man snabbare avgöra om en tjänst eller lösning är rätt att satsa på och beslut kan fattas inom en kortare tidsrymd. Det är viktigt att följa upp MVP’n inom en given tidsram. Tänk på att diskutera både korta och långa utvecklingsperspektiv som är av relevans för användarna — det är viktigt att hitta balans mellan nutid och framtid.

Grunden för ett givande möte är att alla får komma till tals, eftersom de bästa idéerna skapas tillsammans. Ett bra tips är därför att — utöver en “MVP” — ha med en inspirationspunkt på agendan där alla medarbetare engageras att delta med sina tankar och idéer. Försök även att skifta mötesledare så ofta det går, allas kompetens behövs. Det räcker inte att enbart fråga vad användaren vill ha — först och främst gäller det att iaktta och förstå vad de faktiskt behöver. Använd minst 50 procent av mötestiden till att diskutera “hur”. Se till att vara insatt i användarnas utmaningar och behov innan du ger dig in i diskussioner om vilken teknik som sedan kommer att lösa dessa behov.

Med ovanstående tips får Innovations-Ivan hjälp att förnya och förbättra sitt eget och ledningsgruppens arbete. Ta en titt på vad de duktiga experter och inspiratörer som deltog på workshopen i Almedalen delar med sig av. Läs mer på HejDigitalt/DIGG.

Kom igång med digitalisering!

 

Tillbaka till samlingssidan.