KPI-Khalid

KPI-Khalid brinner för att digitaliseringen ska gå åt rätt håll, och det snabbt. För att kunna göra det anser han att vi behöver skrota gamla KPI:er och istället rikta in oss på utforskande innovation. Men hur gör vi det? Khalid är trött på att hans organisation fokuserar på att mäta traditionella ”output-inriktade” faktorer, han är mer intresserad av att hitta effektmått som ökar innovationstakten och säkerställa att digitaliseringen ökar värdet för medborgare och verksamheter.

Känner du igen dig i KPI-Khalid? Nedanför hittar du konkreta förslag på hur dina nytänkande idéer kan mätas och styras mot rätt effekt, där vikten är att öka innovationstakten och säkerställa att digitaliseringen höjer värdet för dina användare och kunder.

Att mäta rätt saker för att få önskad effekt

Vad är ett bättre effektmått än ett mål som träffar rakt i hjärtat hos dina användare och kunder? Grundläggande för detta är att ha en gemensam vision som både du och dina medarbetare och användare tror på, där ett bra effektmått kan vara något så simpelt som hur ofta du får dem att le. En annan bra KPI är antal idéer din grupp eller organisation genererar — både internt och externt. Se därför till att få koll på de idéer som levererats och vilken nytta dessa har skapat för din verksamhet, dina medarbetare och användare.

Något som är viktigt att ta hänsyn till är risk kopplat till innovation. För att skapa framtidens lösningar krävs det att vi ibland vågar ta risker och satsa på idéer och initiativ som vi inte vet hur eller vad de ska användas till. Ett initiativ som genomförs kanske är obrukbart idag, men imorgon kan gårdagens initiativ faktiskt vara rätt. Därför ska du fortsätta innovera för att skapa de valmöjligheter som alla verksamheter behöver för att överleva. Det finns många exempel på organisationer som räknar med ett antal misslyckanden innan de når rätt resultat. Kanske ska antalet misslyckanden användas som KPI?

Att styra verksamheten mot innovation

Det finns ett flertal knep för hur du ökar innovationstakten, bland annat kan ett omvänt mentorskap vara gynnsamt. Det betyder att du som lite äldre och erfaren ledare tar hjälp av en yngre mentor för att bolla tankar och idéer. En KPI kan vara hur många gånger ni testar denna metod. Prova även att skapa olika konstellationer av medarbetare som samarbetar i innovativa team. När vi arbetar nära varandra uppstår ofta en mer avslappnad stämning som kan gynna idéprocessen. Mät effekten av att omgruppera. Blir antalet idéer fler?

Sist men inte minst viktigt, sikta extremt högt! Ibland behöver du sätta väldigt höga mål för att skapa verklig förändring. Våga ta risker och misslyckas — det är ofta bland misslyckanden som de allra bästa idéer blomstrar.

Med ovanstående tips får KPI-Khalid hjälp med att hitta nya effektmått för att öka graden av innovation i verksamheten. Ta även en titt på vad de duktiga experter och inspiratörer som deltog på workshopen i Almedalen delar med sig av. Läs mer på HejDigitalt/DIGG.


Kom igång med digitalisering!

Tillbaka till samlingssidan.