Ledarskaps-Leila

Ledarskaps-Leila har varit ledare så länge hon kan minnas. Hon är säker i sin roll men inser att kraven på en ledare förändras i takt med den ökande digitaliseringen. Hon kan inte längre jobba på i gamla mönster, hon både måste och vill utvecklas för att klara av att driva det förändringsarbete som hon vet måste till. Att driva digitalisering handlar ju ytterst om ledarskap och förmåga att driva förändring, snarare än teknik. Det är de organisatoriska innovationerna som kommer leda till verklig utveckling. Då behövs det både mod och förändringsvilja.

Känner du igen dig i Ledarskaps-Leila och hennes utmaning? Nedan hittar du konkreta förslag på hur du som ledare tar dig och ditt team mot ett mer digitaliserat arbetssätt.


Ledaregenskaper

För att kunna anpassa sig till de förändringar den digitala världen kräver, är det av stor vikt att ledare har förmågan att skapa utrymme för den utveckling som är nödvändig i verksamheten. Detta kan innebära allt från att prioritera och släppa detaljer till att våga ta risker och misslyckas. Det handlar om att vara tydlig och säga ja till vissa saker och nej till andra.

Engagera, inspirera och involvera och låt andra skina. Var tydlig med vad du vill och varför ni gör som ni gör  och var beredd på att ibland få ta ”skit”. Förändring är jobbigt men tillsammans kan vi bestiga berg.

Ledarskap som skapar innovation och värde

För att kunna leda rätt i tider av förändring är det viktigt med både långsiktiga och kortsiktiga mål. Målen ska innehålla ett tydligt “varför” eftersom ett mål som alla kan ta till sig och förstå bidrar till att både du och ditt team kommer vilja följa det hela vägen ut. Arbeta sedan agilt, alla ska känna att de faktiskt vågar testa och pröva inom ramen för målet.

Ta en titt på vad de duktiga experter och inspiratörer som deltog på workshopen i Almedalen delar med sig av. Läs mer på HejDigitalt/DIGG.

Kom igång med digitalisering!

 

Tillbaka till samlingssidan.