Så jobbar förvaltningarna smartast inför GDPR

GDPR involverar hela din kommun, men påverkan skiljer sig åt mellan olika förvaltningar. Därför är det viktigt med en förståelse för hur GDPR kommer att beröra respektive förvaltning. Den gemensamma nämnaren är att processerna inför GDPR ser likadana ut. Ladda ner vårt White Paper och läs hur tre förvaltningar påverkas av GDPR samt hur ni använder ett och samma tillvägagångssätt både inför och efter 25 maj 2018. 

Förvaltningar som presenteras: 

  • Stads- och kommunledningsförvaltningen
  • Utbildningsförvaltningen
  • Socialförvaltningen

Genom att dela in arbetsprocessen i olika faser, förenklar ni arbetet och kan metodiskt arbeta er igenom alla delar. Faserna är oberoende av förvaltning, vilket gör att en och samma process kan användas i hela verksamheten.

Ladda ner vårt White Paper nu och se hur din kommun kan förbereda er på bästa sätt inför GDPR.