Så minskar du returer 

För att lyckas minska returer krävs det ett kontinuerligt arbete. Retailbranschen behöver göra en mental omställning för att ändra sin syn på returer, som numera är en naturlig del av den moderna kundresan. Varför en retur inträffar och hur de kan minimeras är viktiga frågeställningar. Genom att utveckla produktupplevelsen innan köp och ständigt analysera de returer som sker kommer du som e-handlare långt. 

Med guiden i din hand får du fyra tips som ger dig förutsättningar att

  • Minska returer
  • Förbättra produktupplevelsen innan köp
  • Nyttja de returer som sker i produktutvecklingen

Ladda ner guiden idag.